Satsingsområder

  • HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet)
  • Intern kompetanseheving (sertifikater mv)
  • Kvalitetssikring

Stava Mek A/S satser på systematisk kursing av sine ansatte både innenfor HMS og med kompetansegivende kursing.