Om Oss

Stava Mekaniske Verksted er lokalisert på vestsiden av Karmøy på Haugalandet.

Vi hjelper med design, fabrikasjon og testing av produkter. Vi har kompetanse inne bearbeiding av stål, aluminium og rustfrie kvaliteter. 

Vi har kunder innen offshore, maritim og landbasert virksomheter.

 

 

 

 

 

 

Stava Mekaniske Verksted er sertifisert ihht.:

ISO 9001:2015

ISO sertifikat

 

 

 

Vår Visjon , Styringspolitikk og Verdier

Visjon:

Din tilfredshet – Vårt ansvar

 

Styringspolitikk:

 • Vi skal på en effektiv måte levere våre tjenester til avtalt tid og sted i tråd med våre egne og kundens krav.
 • Det skal være uten fare for ulykker og negative helse- og miljøpåvirkninger.
 • For å oppnå dette skal vi fokusere på å kontinuerlig forbedre oss.
 • Vårt mål er at SMV skal være en trygg og lønnsom bedrift.

 

Verdier:

 • Sikkerhet
 • Kvalitet
 • Kundefokus
 • Dyktighet
 • Lønnsomhet

 

 

Kvalitets Policy

Stava Mekaniske Verksted AS skal ha et kvalitetssystem som til enhver tid sikrer riktig kvalitet på sine produkter og tjenester, slik at disse tilfredsstiller alle gjeldende krav og forutsetninger.

Det innebærer at vi skal:

 • Påse at vi oppfyller ISO 9001:2015 sine krav i vårt daglige virke.
 • Sikre at vi tilfredsstiller våre forpliktelser til gjeldende kvalitetsstandard.
 • Stille samme krav til våre leverandører som vi gjør til egen virksomhet.
 • Aktivt bruke og forbedre våre prosesser.
 • Utføre kvalitetskontroller nøye og riktig.
 • Avvik og forbedringer prioriteres.
 • Alle ansatte forstår og jobber etter denne filosofien.