Basketer - Stål basketer

Vi kan tilby mange forskjellige typer og varianter av stålbasketer. Vi lager også basketer etter brukerens behov og ønsker. Under er en liste over standard basketer.

 

Type-betegnelser:

Stålbasketer med kjørelem ST-KJ
Stålbasketer med port ST-PO
Stålbasketer uten port og kjørelem ST-BA
Stålbasketer med port og kjørelem ST-POKJ
Stålbasketer skaftbasket ST-SK

 

Type KJ med kjørelem i kortenden.

Vi kan tilby mange forskjellige standard modeller med kjørelem i enden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Kjørelemmen produseres i aluminium og er lett å betjene. Det er bygget inn en hengslet lemforlengelse på ca. 0,5m, slik at stigningen blir relativt liten. En har da mulighet til å trille inn paller og gods med jekketralle.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell KJ-B, med ende-kjørelem:

ST-KJ-B2 L=800 B=800 H=900
ST-KJ-B3 L=900 B=900 H=900
ST-KJ-B4 L=1000 B=900 H=900
ST-KJ-B5 L=1200 B=900 H=900
ST-KJ-B6 L=1300 B=900 H=900
ST-KJ-B7 L=1800 B=900 H=900

Modell KJ-C, med ende-kjørelem:

ST-KJ-C6 L=1300 B=1000 H=1000
ST-KJ-C7 L=1800 B=1000 H=1000
ST-KJ-C8 L=2000 B=1000 H=1000
ST-KJ-C9 L=2600 B=1000 H=1000
ST-KJ-C10 L=3250 B=1000 H=1000
ST-KJ-C11 L=3300 B=1000 H=1000
ST-KJ-C12 L=3500 B=1000 H=1000
ST-KJ-C13 L=4000 B=1000 H=1000

Modell KJ-D, med ende-kjørelem:

ST-KJ-D6 L=1300 B=1000 H=1200
ST-KJ-D7 L=1800 B=1000 H=1200
ST-KJ-D8 L=2000 B=1000 H=1200
ST-KJ-D9 L=2600 B=1000 H=1200
ST-KJ-D11 L=3300 B=1000 H=1200
ST-KJ-D12 L=3500 B=1000 H=1200
ST-KJ-D13 L=4000 B=1000 H=1200

Modell KJ-E, med ende-kjørelem:

ST-KJ-E7 L=1800 B=1300 H=1200
ST-KJ-E8 L=2000 B=1300 H=1200
ST-KJ-E9 L=2600 B=1300 H=1200
ST-KJ-E11 L=3300 B=1300 H=1200
ST-KJ-E12 L=3500 B=1300 H=1200

Modell KJ-F, med ende-kjørelem:

ST-KJ-F13 L=4000 B=1700 H=1300
ST-KJ-F14 L=5000 B=1700 H=1300

Modell KJ-G, med ende-kjørelem, for stillastransport:

ST-KJ-G8 L=2000 B=1000 H=1100
ST-KJ-G9 L=2600 B=1000 H=1100
ST-KJ-G11 L=3300 B=1000 H=1100
ST-KJ-G12 L=3500 B=1000 H=1100
ST-KJ-G13 L=4000 B=1000 H=1100

Modell KJ-H, med ende-kjørelem, for transport av oljefat:

ST-KJ-H30 L=800 B=800 H=900 1 fat
ST-KJ-H31 L=1470 B=800 H=900 2 fat
ST-KJ-H32 L=2160 B=800 H=900 3 fat

Modell KJ-N, med ende-kjørelem, spesielle mål:

ST-KJ-N1 L=1600 B=950 H=1000
ST-KJ-N2 L=2200 B=900 H=1100
ST-KJ-N3 L=3400 B=1250 H=1100
ST-KJ-N4 L=1500 B=1200 H=1200

 

Type KJ med kjørelem på langsiden.

Vi kan tilby mange forskjellige standard modeller med kjørelem på langsiden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Kjørelemmen produseres i aluminium og er lett å betjene. Det er bygget inn en hengslet lemforlengelse på ca. 0,5m slik at stigningen blir relativt liten. Denne type basket er spesielt godt egnet for å transportere olje- og kjemikaliefat. Det er en fordel å benytte en fat-tralle med store gummihjul.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell KJ-CC, med kjørelem på langsiden:

ST-KJ-CC6 L=1300 B=1000 H=1000
ST-KJ-CC7 L=1800 B=1000 H=1000
ST-KJ-CC8 L=2000 B=1000 H=1000
ST-KJ-CC9 L=2600 B=1000 H=1000
ST-KJ-CC11 L=3300 B=1000 H=1000

Modell KJ-DD, med kjørelem på langsiden:

ST-KJ-DD6 L=1300 B=1000 H=1200
ST-KJ-DD7 L=1800 B=1000 H=1200
ST-KJ-DD8 L=2000 B=1000 H=1200
ST-KJ-DD9 L=2600 B=1000 H=1200
ST-KJ-DD11 L=3300 B=1000 H=1200

Modell KJ-DD, med kjørelem på langsiden:

ST-KJ-EE7 L=1800 B=1300 H=1200
ST-KJ-EE8 L=2000 B=1300 H=1200
ST-KJ-EE9 L=2600 B=1300 H=1200
ST-KJ-EE11 L=3300 B=1300 H=1200

Modell KJ-HH, med kjørelem på langsiden, for transport av oljefat:

ST-KJ-HH30 L=800 B=800 H=900 1 fat
ST-KJ-HH31 L=1470 B=800 H=900 2 fat
ST-KJ-HH32 L=2160 B=800 H=900 3 fat

 

Type PO med sidehengslet port i kortenden.

Vi kan tilby mange forskjellige standard modeller med port i kortenden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Porten kan åpnes 180 grader slik at det blir god tilgang. Denne er beregnet til å laste og losse med gaffeltruck. Kan også leveres med løs kjørelem i aluminium. Denne blir plassert på innsiden av porten i en lomme. Da er det mulig å laste og losse basketen med jekketralle.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell PO-C, port i kortenden:

ST-PO-C6 L=1300 B=1000 H=1000
ST-PO-C7 L=1800 B=1000 H=1000
ST-PO-C8 L=2000 B=1000 H=1000
ST-PO-C9 L=2600 B=1000 H=1000
ST-PO-C11 L=3300 B=1000 H=1000

Modell PO-D, port i kortenden:

ST-PO-D6 L=1300 B=1000 H=1200
ST-PO-D7 L=1800 B=1000 H=1200
ST-PO-D8 L=2000 B=1000 H=1200
ST-PO-D9 L=2600 B=1000 H=1200
ST-PO-D11 L=3300 B=1000 H=1200

Modell PO-E, port i kortenden:

ST-PO-E7 L=1800 B=1300 H=1200
ST-PO-E8 L=2000 B=1300 H=1200
ST-PO-E9 L=2600 B=1300 H=1200
ST-PO-E11 L=3300 B=1300 H=1200

Modell PO-F, port i kortenden:

ST-PO-F13 L=4000 B=1700 H=1300
ST-PO-F14 L=5000 B=1700 H=1300

Modell PO-H, port i kortenden, fatbasket:

ST-PO-H30 L=800 B=800 H=900 1 fat
ST-PO-H31 L=1470 B=800 H=900 2 fat
ST-PO-H32 L=2160 B=800 H=900 3 fat

Modell PO-S, port i kortenden, kubikkfatbasket:

ST-PO-S40 L=1250 B=1060 H=1150 1 kubikkfat
ST-PO-S41 L=1250 B=2150 H=1150 1 kubikkfat
ST-PO-S42 L=1464 B=1348 H=1630 1 kubikkfat m/oppsamlingskar

Modell PO-T, port i kortenden, varebasket:

ST-PO-T50 L=870 B=870 H=1000
ST-PO-T51 L=1250 B=970 H=1100
ST-PO-T52 L=1275 B=850 H=1120

Modell PO-V, port i kortenden:

ST-PO-V01 L=950 B=630 H=1030
ST-PO-V02 L=1760 B=1000 H=1215
ST-PO-V03 L=1650 B=1000 H=1200 basket for gassflasker

Modell PO-N, port i kortenden, spesielle mål:

ST-PO-N1 L=1600 B=950 H=1000
ST-PO-N2 L=2200 B=900 H=1100
ST-PO-N3 L=3400 B=1250 H=1100
ST-PO-N4 L=1500 B=1200 H=1200

 

Type PO med port på langsiden:

Vi kan tilby forskjellige standard modeller med hengslet port på langsiden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Porten kan åpnes 180 grader slik at det blir god tilgang varene. Denne basketen er godt egnet til lasting og lossing med gaffeltruck.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell PO-CC, port på langsiden:

ST-PO-CC6 L=1300 B=1000 H=1000
ST-PO-CC7 L=1800 B=1000 H=1000
ST-PO-CC8 L=2000 B=1000 H=1000
ST-PO-CC9 L=2600 B=1000 H=1000
ST-PO-CC11 L=3300 B=1000 H=1000

Modell PO-DD, port på langsiden:

ST-PO-DD6 L=1300 B=1000 H=1200
ST-PO-DD7 L=1800 B=1000 H=1200
ST-PO-DD8 L=2000 B=1000 H=1200
ST-PO-DD9 L=2600 B=1000 H=1200
ST-PO-DD11 L=3300 B=1000 H=1200

Modell PO-EE, port på langsiden:

ST-PO-EE7 L=1800 B=1300 H=1200
ST-PO-EE8 L=2000 B=1300 H=1200
ST-PO-EE9 L=2600 B=1300 H=1200
ST-PO-EE11 L=3300 B=1300 H=1200

 

Type BA, uten port og kjørelem:

Vi kan tilby noen standardmodeller av denne typen basket. De fleste basketene av denne typen blir produsert etter kundens behov.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell BA, uten port og kjørelem:

ST-BA-83 L=1420 B=930 H=1156 Skrotbasket

 

Type POKJ, med port og kjørelem:

Vi har bare 2 standard basketer av denne typen. De fleste av våre KJ basketer kan bygges om til denne typen om kunden skulle ønske det.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell POKJ, med port og kjørelem:

ST-POKJ-2 L=1800 B=1200 H=1400
ST-POKJ-N5 L=1500 B=900 H=1920

 

Type SK, for bruk i betongskaft og stålsøyler på plattformer.

Basketen er konstruert for bruk i betongskaft på condeep plattformer, og i skaft / søyler på andre typer plattformer og flyterigger.

Basketene produseres i stål, er sirkulære og helt lukket, slik at ikke gjenstander kan stikke ut på sidene og hekte seg fast. I tillegg er de produsert med et konisk parti i hver ende, slik at de lettere kan passere gjennom lukekarmer og trange plasser. De er godt egnet til spesielt å transportere stillasutstyr, rørspools etc. Basketene kan forsynes med innfelte markeringslys på nedre kon, for at signalmann og riggere lettere kan rettlede kranfører om posisjon og hastighet.

Har også en liten type i aluminium, se aluminium basketer.

 

PS. Vi kan også produsere basketene etter Deres mål og behov.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell SK, for bruk i betongskaft og stålsøyler på plattformer.

ST-SK-B1 D=2000 H=2700
ST-SK-B2 D=1500 H=3500

Tilbake

Bilder:

(klikk for større bilde)