Aluminiumsprodukter - Aluminiumsbasketer

Vi kan tilby mange forskjellige typer og varianter av aluminiumsbasketer. Vi lager også basketer etter brukerens behov og ønsker. Basketene er produsert av spesial profiler for å tåle røff behandling offshore. Under er en liste over standard basketer.

 

Type-betegnelser:

Alu-basketer med kjørelem AL-KJ
Alu-basketer med port AL-PO
Alu-basketer uten port og kjørelem AL-BA
Alu-basketer for gassflasker AL-BF
Alu-basketer med port og kjørelem AL-POKJ
Alu-skaftbasket AL-SK
Alu-korg AL-KO
Alu-smart carrier AL-UTB
Alu-basket / garasje for lift AL-LG
Alu-løfteramme for avfallsbeholdere AL-LR

 

Type KJ med kjørelem i kortenden.

Vi kan tilby mange forskjellige standard modeller med kjørelem i enden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Kjørelemmen produseres i aluminium og er lett å betjene. Det er bygget inn en hengslet lemforlengelse på ca. 0,5m, slik at stigningen blir relativt liten. En har da mulighet til å trille inn paller og gods med jekketralle.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell KJ-A, med ende-kjørelem:

AL-KJ-A1 L=732 B=732 H=740
AL-KJ-A2 L=850 B=732 H=740
AL-KJ-A3 L=900 B=732 H=740
AL-KJ-A4 L=1000 B=732 H=740

Modell KJ-B, med ende-kjørelem:

AL-KJ-B3 L=900 B=900 H=900
AL-KJ-B4 L=1000 B=900 H=900
AL-KJ-B5 L=1200 B=900 H=900
AL-KJ-B6 L=1300 B=900 H=900
AL-KJ-B7 L=1800 B=900 H=900

Modell KJ-C, med ende-kjørelem:

AL-KJ-C6 L=1300 B=1000 H=1000
AL-KJ-C7 L=1800 B=1000 H=1000
AL-KJ-C8 L=2000 B=1000 H=1000
AL-KJ-C9 L=2600 B=1000 H=1000
AL-KJ-C10 L=3250 B=1000 H=1000
AL-KJ-C11 L=3300 B=1000 H=1000
AL-KJ-C12 L=3500 B=1000 H=1000
AL-KJ-C13 L=4000 B=1000 H=1000

Modell KJ-D, med ende-kjørelem:

AL-KJ-D6 L=1300 B=1000 H=1200
AL-KJ-D7 L=1800 B=1000 H=1200
AL-KJ-D8 L=2000 B=1000 H=1200
AL-KJ-D9 L=2600 B=1000 H=1200
AL-KJ-D11 L=3300 B=1000 H=1200
AL-KJ-D12 L=3500 B=1000 H=1200
AL-KJ-D13 L=4000 B=1000 H=1200

Modell KJ-E, med ende-kjørelem:

AL-KJ-E7 L=1800 B=1300 H=1200
AL-KJ-E8 L=2000 B=1300 H=1200
AL-KJ-E9 L=2600 B=1300 H=1200
AL-KJ-E11 L=3300 B=1300 H=1200
AL-KJ-E12 L=3500 B=1300 H=1200

Modell KJ-F, med ende-kjørelem:

AL-KJ-F13 L=4000 B=1700 H=1300
AL-KJ-F14 L=5000 B=1700 H=1300

Modell KJ-G, med ende-kjørelem, for stillastransport:

AL-KJ-G8 L=2000 B=1000 H=1100
AL-KJ-G9 L=2600 B=1000 H=1100
AL-KJ-G11 L=3300 B=1000 H=1100
AL-KJ-G11B L=3400 B=1000 H=1100
AL-KJ-G12 L=3500 B=1000 H=1100
AL-KJ-G12B L=3600 B=1000 H=1100

Modell KJ-H, med ende-kjørelem, for transport av oljefat:

AL-KJ-H30 L=800 B=800 H=900 1 fat
AL-KJ-H31 L=1470 B=800 H=900 2 fat
AL-KJ-H32 L=2160 B=800 H=900 3 fat

Modell KJ-N, med ende-kjørelem, spesielle mål:

AL-KJ-N1 L=1600 B=950 H=1000
AL-KJ-N2 L=2200 B=900 H=1100
AL-KJ-N3 L=3400 B=1250 H=1100
AL-KJ-N4 L=1500 B=1200 H=1200
AL-KJ-N5 L=1500 B=900 H=1920

 

Type KJ med kjørelem på langsiden.

Vi kan tilby mange forskjellige standard modeller med kjørelem på langsiden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Kjørelemmen produseres i aluminium og er lett å betjene. Det er bygget inn en hengslet lemforlengelse på ca. 0,5m slik at stigningen blir relativt liten. Denne type basket er spesielt godt egnet for å transportere olje- og kjemikaliefat. Det er en fordel å benytte en fat-tralle med store gummihjul.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell KJ-CC, med kjørelem på langsiden:

AL-KJ-CC6 L=1300 B=1000 H=1000
AL-KJ-CC7 L=1800 B=1000 H=1000
AL-KJ-CC8 L=2000 B=1000 H=1000
AL-KJ-CC9 L=2600 B=1000 H=1000
AL-KJ-CC11 L=3300 B=1000 H=1000

Modell KJ-DD, med kjørelem på langsiden:

AL-KJ-DD6 L=1300 B=1000 H=1200
AL-KJ-DD7 L=1800 B=1000 H=1200
AL-KJ-DD8 L=2000 B=1000 H=1200
AL-KJ-DD9 L=2600 B=1000 H=1200
AL-KJ-DD11 L=3300 B=1000 H=1200

Modell KJ-DD, med kjørelem på langsiden:

AL-KJ-EE7 L=1800 B=1300 H=1200
AL-KJ-EE8 L=2000 B=1300 H=1200
AL-KJ-EE9 L=2600 B=1300 H=1200
AL-KJ-EE11 L=3300 B=1300 H=1200

Modell KJ-HH, med kjørelem på langsiden, for transport av oljefat:

AL-KJ-HH30 L=800 B=800 H=900 1 fat
AL-KJ-HH31 L=1470 B=800 H=900 2 fat
AL-KJ-HH32 L=2160 B=800 H=900 3 fat

 

Type PO med sidehengslet port i kortenden.

Vi kan tilby mange forskjellige standard modeller med port i kortenden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Porten kan åpnes 180 grader slik at det blir god tilgang. Denne er beregnet til å laste og losse med gaffeltruck. Kan også leveres med løs kjørelem i aluminium. Denne blir plassert på innsiden av porten i en lomme. Da er det mulig å laste og losse basketen med jekketralle.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell PO-A, port i kortenden:

AL-PO-A1 L=732 B=732 H=740
AL-PO-A2 L=850 B=732 H=740
AL-PO-A3 L=900 B=732 H=740
AL-PO-A4 L=1000 B=732 H=740

Modell PO-B, port i kortenden:

AL-PO-B3 L=900 B=900 H=900
AL-PO-B4 L=1000 B=900 H=900
AL-PO-B5 L=1200 B=900 H=900

Modell PO-C, port i kortenden:

AL-PO-C6 L=1300 B=1000 H=1000
AL-PO-C7 L=1800 B=1000 H=1000
AL-PO-C8 L=2000 B=1000 H=1000
AL-PO-C9 L=2600 B=1000 H=1000
AL-PO-C11 L=3300 B=1000 H=1000

Modell PO-D, port i kortenden:

AL-PO-D6 L=1300 B=1000 H=1200
AL-PO-D7 L=1800 B=1000 H=1200
AL-PO-D8 L=2000 B=1000 H=1200
AL-PO-D9 L=2600 B=1000 H=1200
AL-PO-D11 L=3300 B=1000 H=1200

Modell PO-E, port i kortenden:

AL-PO-E7 L=1800 B=1300 H=1200
AL-PO-E8 L=2000 B=1300 H=1200
AL-PO-E9 L=2600 B=1300 H=1200
AL-PO-E11 L=3300 B=1300 H=1200

Modell PO-F, port i kortenden:

AL-PO-F13 L=4000 B=1700 H=1300
AL-PO-F14 L=5000 B=1700 H=1300

Modell PO-H, port i kortenden, fatbasket:

AL-PO-H30 L=800 B=800 H=900 1 fat
AL-PO-H31 L=1470 B=800 H=900 2 fat
AL-PO-H32 L=2160 B=800 H=900 3 fat

Modell PO-S, port i kortenden, kubikkfatbasket:

AL-PO-S40 L=1250 B=1060 H=1150 1 kubikkfat
AL-PO-S41 L=1250 B=2150 H=1150 1 kubikkfat
AL-PO-S42 L=1464 B=1348 H=1630 1 kubikkfat m/oppsamlingskar

Modell PO-T, port i kortenden, varebasket:

AL-PO-T50 L=870 B=870 H=1000
AL-PO-T51 L=1250 B=970 H=1100
AL-PO-T52 L=1275 B=850 H=1120

Modell PO-V, port i kortenden:

AL-PO-V01 L=950 B=630 H=1030
AL-PO-V02 L=1760 B=1000 H=1215 basket for gassflasker
AL-PO-V03 L=1650 B=1000 H=1200

Modell PO-N, port i kortenden, spesielle mål:

AL-PO-N1 L=1600 B=950 H=1000
AL-PO-N2 L=2200 B=900 H=1100
AL-PO-N3 L=3400 B=1250 H=1100
AL-PO-N4 L=1500 B=1200 H=1200

 

Type PO med port på langsiden:

Vi kan tilby forskjellige standard modeller med hengslet port på langsiden. Vi kan også tilpasse mål etter behov. Porten kan åpnes 180 grader slik at det blir god tilgang varene. Denne basketen er godt egnet til lasting og lossing med gaffeltruck.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell PO-CC, port på langsiden:

AL-PO-CC6 L=1300 B=1000 H=1000
AL-PO-CC7 L=1800 B=1000 H=1000
AL-PO-CC8 L=2000 B=1000 H=1000
AL-PO-CC9 L=2600 B=1000 H=1000
AL-PO-CC11 L=3300 B=1000 H=1000

Modell PO-DD, port på langsiden:

AL-PO-DD6 L=1300 B=1000 H=1200
AL-PO-DD7 L=1800 B=1000 H=1200
AL-PO-DD8 L=2000 B=1000 H=1200
AL-PO-DD9 L=2600 B=1000 H=1200
AL-PO-DD11 L=3300 B=1000 H=1200

Modell PO-EE, port på langsiden:

AL-PO-EE7 L=1800 B=1300 H=1200
AL-PO-EE8 L=2000 B=1300 H=1200
AL-PO-EE9 L=2600 B=1300 H=1200
AL-PO-EE11 L=3300 B=1300 H=1200

 

Type BA, uten port og kjørelem:

Vi kan tilby noen standardmodeller av denne typen basket. De fleste basketene av denne typen blir produsert etter kundens behov.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell BA, uten port og kjørelem:

AL-BA-SB24 L=1550 B=1550 H=1000

 

Type BF, for transport av gassflasker:

Vi har noen typer basketer for løfting og transport av gassflasker. De kan produseres etter kundens behov.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell BF for transport av gassflasker:

AL-BF-M30 L=750 B=550 H=2000
AL-BF-V2 L=1700 B=1000 H=1200

 

Type POKJ, med port og kjørelem:

Vi har bare en standard basket av denne typen. De fleste av våre KJ basketer kan bygges om til denne typen om kunden skulle ønske det.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell POKJ, med port og kjørelem:

AL-POKJ-2 L=1800 B=1200 H=1400

 

Type SK, for bruk i betongskaft og stålsøyler på plattformer.

Basketen er konstruert for bruk i betongskaft på condeep plattformer, og lignende konstruksjoner der utstyr må gjennom luker/lukekarmer. Den er konstruert for å unngå at den hekter seg i lukekarmer og annet utstyr. Basketen kan lages i flere størrelser og former om kunden ønsker det.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell SK, for bruk i betongskaft og stålsøyler på plattformer.

AL-SK-B3 L=1260 B=880 H=800

 

Aluminiums-korger.

Type KO, korger for lettere løft.

Korgen er konstruert for å være så lett som mulig, og for lave laster. Korgen kan også lages i flere størrelser og varianter.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell KO, korger for lettere løft.

AL-KO-077 L=1200 B=800 H=800

 

Aluminiumsbasket «smart carrier».

Type UTB.

Smart carrier er utviklet for frakting av testutstyr til boreprøver i oljeindustrien. Den er samtidig laget som et «mini workshop» for sammensetting av utstyret. Smart carrier kan også leveres med DnV 2.7-1 sertifikater.

Vi kan også utvikle og produsere andre spesial-basketer.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell UTB

AL-UTB-58 L=5500 B=1500 H=700

 

Aluminiumsbasket/garasje for lift.

Type LG.

Basketen er produsert i høyverdig og sjøvannsbestandig aluminium. Den er konstruert for transport av sakselift ned gjennom luker mellom de forskjellige dekk ombord på plattformer og flyte-rigger. Basketen er spesielt godt egnet til transport igjennom luker i skaftene på Condeep-plattformer.

Basketen har SWL på 1000 kg. Den fungerer også som garasje for liften når den ikke er i bruk til transport.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell LG.

AL-LG-55 L=2400 B=1000 H=2300

 

Aluminium løfterammer.

Type LR

Løfterammene er utviklet for løft, transport og oppbevaring av avfallsbeholdere. Løfterammene kan fås i forskjellige størrelser, tilpasset størrelsen på avfallsbeholderne og antall beholdere som trengs.

 

Alle mål er innvendige mål.

Modell LR, løfterammer

AL-LR-1-190 L=767 B=700 H=1500
AL-LR-2-190 L=1540 B=700 H=1500
AL-LR-3-190 L=2300 B=700 H=1500
AL-LR-1-370 L=827 B=800 H=1500
AL-LR-2-370 L=1653 B=800 H=1500
AL-LR-3-370 L=2480 B=800 H=1500
AL-LR-1-660 L=827 B=1250 H=1500
AL-LR-2-660 L=1653 B=1250 H=1500
AL-LR-3-660 L=2480 B=1250 H=1500

Tilbake

Bilder:

(klikk for større bilde)